För allmänna frågor, maila info@lillabeddingeteater.se

____________________________________________ 

Liv Olanders, producent och biljettansvarig 

 liv@lillabeddingeteater.se

  0733 44 49 56