För allmäna frågor, maila info@lillabeddingeteater.se

____________________________________________

 

 

Rasmus Mononen, verksamhetsledare 
  rasmus@lillabeddingeteater.se

  0704 33 60 42

 

 

_______________________________________________________________

 

 

Jonna Tideman, producent

 jonna@lillabeddingeteater.se

   0721 73 99 44