För allmäna frågor, maila info@lillabeddingeteater.se

____________________________________________

 

 

Rasmus Mononen, verksamhetsledare 

  rasmus@lillabeddingeteater.se

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

Jonna Tideman, producent

 jonna@lillabeddingeteater.se

   0721 73 99 44

 

 

_______________________________________________________________

 

Liv Olanders, producent och biljettansvarig 

 liv@lillabeddingeteater.se

  0733 44 49 56