Rasmus Mononen - Verksamhetsledare
Johanna Svensson - Teknisk chef
Jonas Bane - Producent
Liv Olanders - Producent
Jonna Tideman - Scenograf/kostymör
Mick Carlson - Kostymör
Ellen Mark - Producent
Alexander Svensson - Inspicient/tekniker