Rasmus Mononen - Verksamhetsledare
Johanna Svensson - Teknisk chef
Liv Olanders - Producent
Jonna Tideman - Scenograf/kostymör
Ellen Mark - Producent
Alexander Svensson - Inspicient/tekniker
Felicia Nilsson - Barn och ungdomsverksamhet
Alice Lidberg - Musikaliskt ansvarig